2014-06-09

Post-soviet


É gratificante ser citado por artigos com títulos como este: ORIENTACJA ZASOBOWA W PROCESIE PODEJMOWANIA DECYZJI W PUBLICZNYCH PODMIOTACH LECZNICZYCH – WYNIKI BADAŃ EMPIRYCZNYCH. A cortesia é de Karolina Szymaniec da Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Wydział Ekonomii.
© Vasco Eiriz. Design by Fearne.